Geschiedenis

Een eeuw muziek

In 1924 ging een samenraapsel van twee noodlijdende muziekkorpsen van start onder de naam Hellendoorn’s Harmonie. In 1937 krijgt de harmonie beschikking over een eigen muziektent, die aanvankelijk gedeeld moest worden met vier andere zangverenigingen. Pas in 1963 wordt de Helllendoornse Harmonie alleenheerser van de Tente, de naam van de prachtige muziekkoepel in het park De Geuren. De vooroorlogse muzikanten hielden zich niet op met het vrouwvolk. Pas in 1950 treden de eerste vrouwen tot het korps toe: Leidy Dijsselhof, Diny Miskotte en Riek Stobbelaar. Vanaf de jaren 70 komt er pas de echte “ladyboom” en worden er meer jubileumspeldjes aan dames dan aan heren uitgereikt. Ze vervullen nu tal van kaderfuncties binnen de vereniging. De harmonie zonder vrouwelijke muzikanten is momenteel ondenkbaar.

Hellendoornse Harmonie bestuur vroeger

De Hellendoornse Harmonie is nu uitgegroeid tot een vereniging op professioneel nivo. Zoiets is alleen mogelijk met de inzet en motivatie van de leden. Dit verklaard ook de breedte van de muzikale onderdelen van de harmonie: een in de tweede divisie uitkomend harmonieorkest (55 leden), een slagwerkgroep(20 leden), opleidingsorkest (2 leden) en de AMV blokfluitgroepen (30 leden). In totaal heeft de vereniging in de diverse geledingen nu 120 leden. Diverse leden vormen hierbinnen ook nog de Eschländerkapel en het dweilorkest De Helderse Klepperbloazers.

Hellendoornse Harmonie
Hellendoornse Harmonie De Tente 1

Verbouwingen

Door al deze ontwikkelingen waren we uit onze accommodatie gegroeid. Momenteel is de Tente al voor de 2e keer uitgebreid. Hetgeen geen afbreuk heeft gedaan aan het muziek historisch koepeltje. Door de aanpassingen kan het gebouw multifunctioneel gebruikt worden voor bijvoorbeeld popconcerten en andere culturele optredens. Het koor “Popkorn” maakt ook gebruik van De Tente als repetitieruimte.

De Hellendoornse Harmonie is in eerste instantie een hechte vriendenkring. Het verenigingsgevoel is enorm. Het delen van vriendschap is, naast het hebben van een gezamenlijke hobby, een van de voornaamste karaktereigenschappen van een harmonielid. En dat moet tot in lengte van dagen zo blijven.