Muziekles

Leren spelen

De Harmonie biedt muziekles zoals dat hoort bij een muziekvereniging. Nadat de meeste leerlingen twee jaar AMV-les hebben gehad, mag er een muziekinstrument gekozen worden en krijgt de leerling muziekles. Sommige leerlingen hebben niet eerst AMV les gehad, maar stappen direct in. Dit kan, maar het is wenselijk eerst 2 jaar AMV-les te volgen om vervolgens een instrument te kiezen.

De muziekleraar neemt zelf contact met de nieuwe leerling op over wanneer de eerste les begint. In deze les zal de leraar verschillende dingen vertellen over het muziekinstrument, muziek maken, hoe de lessen eruit zien en nog veel meer. Er wordt een keer in de week les gegeven van 20 of 30 minuten. Het kan voorkomen dat meerdere leerlingen tegelijk les krijgen. De leraar zal dit, in goed overleg, beslissen. Er wordt verwacht dat de leerling elke week aanwezig is. Een afmelding moet tijdig worden gemeld aan de leraar.

Hellendoornse Harmonie jeugd

Het is erg fijn als vader, moeder of iemand anders de leerling naar de les brengt. Het is niet de bedoeling dat hij/zij bij deze les aanwezig blijft. Na de les mogen ze de leerling uiteraard weer ophalen.

Alleen muziekles is natuurlijk niet genoeg. Er wordt verwacht dat, naast de wekelijkse muziekles, de leerling ook thuis oefent. Wat er geoefend moet worden zal in de lessen besproken worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat het instrument goed onderhouden wordt.

De meeste muzieklessen worden gegeven in De Tente. Het kan een enkele keer voorkomen dat de les op een andere locatie plaatsvindt. Als vereniging streven we ernaar om zoveel mogelijk lessen in Hellendoorn te laten plaatsvinden.

Hellendoornse Harmonie limonadeconcert
Hellendoornse Harmonie De Tente

Wat kost het?

Leerling op blaasinstrument: € 29 per maand.

Leerling op slagwerk: € 22,- per maand.

 

Vragen? Neem contact op met Nathalie Brouwer via:

hellendoornseharmonie@gmail.com

Belangrijke info

Vanuit de muziekvereniging krijgt de leerling beschikking over een muziekinstrument (in bruikleen). Overig lesmateriaal dient de leerling zelf aan te schaffen. Na toetreding tot het A-orkest of de Slagwerkgroep krijgt men ook het verenigingsuniform in bruikleen. Voor de AMV-lessen dient men zelf het cursusmateriaal en de blokfluit aan te schaffen.

Aan het begin van een lesjaar (september) wordt een nieuwe roosterindeling gemaakt of de oude aangepast. Als een leerling het lidmaatschap wil opzeggen geldt een opzegtermijn.

 
Hellendoornse Harmonie leerlingen
Hellendoornse Harmonie HKO concert

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap van een leerling kan 2 keer per jaar worden opgezegd. Uiterlijk in juli of in januari. Het lidmaatschap zal dan per 1 september of 1 maart stopgezet worden. Stop je eerder of later in het jaar, dan moet er t/m september of februari doorbetaald worden.
 
Meld een leerling af bij zowel de docent als bij de administratie: